Yazıcı Terimleri Sözlüğü – Türkçe

CMYK
Cyan(Camgöbeği), Magenta(Kırmızı), Yellow(Sarı), Black(Siyah). Bunlar çıktı üzerinde renk yaratmak için yazıcı tarafından kullanılan fiziksel renklerdir. Grafiker kullanıcılar genel olarak masa üzeri yayıncılık uygulamalarında renkleri tanımlamak için CMYK değerlerini kullanır.

Harmanlama – Collate
Harmanlama, kopyalı yapılan bir baskı işinde basılan dokümanın içindeki sayfaların doğru şekilde sıralanmasını sağlar. Örneğin 3 sayfalı ve 3 kopyalı bir baskı işi için harmanlama açıksa basılan sayfalar 1,2,3 – 1,2,3 – 1,2,3 Harmanlama kapalıysa 1,1,1 – 2,2,2 – 3,3,3 şeklinde sıralanır.

Renk Ayarı – Colour Registration
CMYK (cyan, magenta, yellow ve black) renk üretim sistemi bu temel renkleri üst üste basarak ara ve diğer renkleri oluşturur. Bunun için tüm renkler baskı sırasında birbirine senkronize sekilde aynı hizada kullanılması ve basılması gerekir. Eğer hizalamada bir bozukluk veya kayma varsa baskı sonucunda gölgeli ve flu baskı meydana gelebilir. Görüntülerin kenarlarında ince beyaz boşluklar veya istenmeyen renkler gözükebilir.

Sarf Malzemeler – Consumables
Yazıcının kullanımına bağlı olarak biten veya ömrü bittiği zaman değiştirilmesi gereken tüketim malzemelerini ifade eder. Örneğin, toner ve drum kartuşları sarf malzeme kategorisindedir.

Kırpma – Crop
Bu bir resmin yada kağıdın kenarlarının belli bir boyuta uydurulması için kırpıldığı yada kesildiği yerdir veya sadece resmin yada sayfanın istenmeyen yerlerini kaldırır.

Kırpma İşretleri – Crop Marks
Konulan işaretler kırpma/kesme işleminin nereden yapılacağını belirler Örneğin istenmeyen kenar boşluklarını kırpmak yada iş kartlarını ayırmak gibi.

DPI (Dots Per Inch)
Dots Per Inch. Resim üzerinde inç başına düşen nokta sayısıdır. Bu aynı zamanda çözülürlük olarak da bilinir. Çözünürlük yükseldikçe baskı kalitesi artar.

Sürücü – Driver
Yazıcı gibi harici cihazlarla bilgisayarınız arasında iletişimi sağlayan yazılımdır. Yazıcı sürücüsü, çıktı dosyasının yazıcı tarafından doğru biçimde görüntülenmesi amacıyla dönüştürülmesini sağlar

Sürücü Ayarları – Driver Setting
Yazıcınızın sürücüsü içersinde bulunan baskı ile ilgili seçeneklerdir. Örneğin yazıcıyı sürekli sayfanın iki tarafına baskı yapıcak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çift Taraflı Baskı – Duplex printing
Kağıdın her iki yüzüne de baskı yapılması.

EPS (Encapsulated PostScript)
Encapsulated PostScript özel tanımlayıcı bir başlık bilgisi olan ve PostScript komutları taşıyan bir dosya formatıdır. EPS kaliteden ödün vermeden tüm kullanıcı tiplerine uygun olarak kullanılabilir

Sonladrıcı/Sonlandırma Ünitesi – Finishing / Finisher
Sonlandırıcı yazıcının çıkış bölümüne bağlıdır ve doküman kağıda basıldıktan sonraki işlemleri gerçekleştirir. Örneğin zımbalama, delme ve katlama işlerini yapar.

Flash Bellek
FLASH belleğin geçici olmayan türüdür. Oki’nin yazıcıları içersinde font, macro, şablon ve yazıcı ayarlarını saklamak için kullanılır.

Yazı Tipi – Font
Görünüm ve şekil bakımından aynı özellikleri taşıyan karakterlerden oluşan yazıtipleridir.

Gri Tonlama – Greyscale
Bu terim bir resimde siyahtan beyaza geçişte çeşitli seviyelerde gri değerleri varsa kullanılır.

Gr/m² – GSM (Grammes Square Meter)
Metre kare başına “gram” – kağıdın ağırlığını belirlemenin bir yolu. Tipik bir ofis kağıdı 80 ile 100 gr/m² arasındadır.

Sayfa Boşlukları – Gutter
Bir sayfadaki iki nesnenin arasındaki boşluğu anlatan baskılama terimi. Mesela sağ ve solda yazının kolonları arasında, sayfanın arasında bırakılan boşluk gibi

Yarım Ton – Halftone
(Halftone) Yarım ton terimi siyah veya diğer renklerin ara tonlarını simüle etmek amacıyla kağıda basılan noktacıkların (dotların) ayarlanmasını ifade eder. Örenğin bir alan içersine basılan noktacıkların fazlalığı ilgili rengin daha koyu olmasını sağlar.

HDD
Bazı Oki yazıcı modelleri sabit sürücü içerir, fontları, şablonları, grafikleri kayıt edebilir ve baskı işlerini saklayabilirsiniz.

Hue
Hue bir objeden yansıyan veya gönderilen ışığın dalga boyunu ifade eder. Buna rağmen hue genel olarak kırmızı, sarı veya mavi gibi asıl renkler olarak bilinir.

İş Ofset – Job Offset
İş Ofset sayesinde yazıcıda basılan farklı baskı işlerindeki dokümanlar birbirine karışmaz. Basılan dokümanlar yazıcının çıkış tepsisine bir sola, bir sağa hizalı olarak çıkarak kolyaca tasnif edilmesi sağlanır.

Yatay – Landscape
Yazıcı terimlerinde yatay (landscape) sayfa yönelimini tarif ederken kullanılır. Bu bağlamda sayfanın genişliği yüksekliğinden daha büyüktür.

LED Teknolojisi
Oki’nin yazıcıları, ışık kaynağının ışığı bir mıknatıs gibi etkileyici bir görev yaratarak ışığa duyarlı drumların üzerine parlatan elektro fotografik yazıcılardır. Sonra toner bu görevden etkilenir ve sonra kağıda transfer edilir en son olarak da kağıda yapıştırılır. Oki yazıcılarda kullanılan ışık kaynağı, ışık yayan diyot veya kısaca LED olarak bilinir. Dijital led teknolojisi hızlı baskı sağlama, daha yüksek baskı kalitesi ve bakıma ihtiyaç duymadan çalışma ve dayanıklılık gibi birçok avantaja sahiptir.

Ortam Kontrolu – Media Check
Yazdırılacak kağıdın boyutlarının yazıcıdaki kağıt tablasının boyutlarıyla uyuşup uyuşmadığını kontrol eden bir işlemdir. Eğer boyut uymuyorsa yazıcının kontrol panelinde bir hata mesajı verir.

Bellek – Memory
Oki yazıcılar farklı özelliklerde çeşitli elektronik bellekler içerir : RAM: (Random Access Memory) Yazıcı RAM’i bilgisayarın kullandığına benzer bir şekilde kullanır. Yazıcı bir baskı işi alınırken iş verisi RAM’de depolanır. Çift taraflı baskı yapmak yada büyük puntolarla baskı yapmak gibi işlemler daha çok bellek gerektirir bu nedenle fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyarlar. Oki’nin çoğu yazıcısı bir opsiyon olarak eklenen harici RAM’e sahiptir. Flash: Oki’nin yazıcılarda yazıtipleri, makrolar, şablonlar ve yazıcı yapılandırma ayarlarında kullanılan geçici olmayan belek tipidir. Tür olarak yazıcının içindeki Flash’ın miktarı bellidir ve genişletilemez. ROM: Yerleşik yazıtipleri gibi verileri yazıcının ana belleğine kaydetmek amacıyla kullanılır. Flash bellek gibi boyutu genişletilemez.

MFP
Yazıcı dünyasında MFP terimi Multi Function Product yani baskı dışında tarama ve faks gibi işlevleri olan Çok Fonksiyonlu Ürünü ifade eder.

Tek Renkli – Monochrome
Tek Renkli (Siyah-Beyaz) yazıcıları ifade eder.

Çok Amaçlı Tepsi – MPT (Multi-purpose tray)
MPT (Çok Amaçlı Tepsi) değişik tiplerde ve boyutlardaki medyaları; kağıtlar, zarflar, şeffaf kağıtlar ve etiketler gibi medyaların yüklenebildiği bir kağıt giriş tepsisidir.

N-Up
N-Up, bir kağıda bir dökümanın birden fazla sayfasını basma özelliğidir. N-up terimindeki “n” tek bir kağıda basılabilecek sayfaların sayısıdır. Mesela 4-up kağıdın tek bir yüzüne 4 sayfa basar. Eğer bu çift taraflı baskıysa, bir kağıt 4 önde 4 arkada olmak üzere 8 sayfa içerir.

Oki Renk Eşleme – Oki Colour Matching
Renk eşleştiricisi, yazıcıda renk üretimi sırasında kullanılır. Oki Colour Matching yüksek renk kalitesi ortaya çıkarmak için dizayn edilmiş özel bir renk eşleştirme sistemidir.

İşletim Sistemi – Operating System
İşletim sistemi bilgisayar üzerindeki uygulamaları ve tüm diğer araçları kullanan yada yöneten merkez/ana programdır. Örneğin Microsoft Windows, UNIX, Apple MacOS gibi.

Sayfa Tanımlama Lisanı – PDL (Page Description Language)
PDL bir Sayfa Tanımlama Lisanıdır. PDL içeriğinde basılan sayfanın verisini ve sayfa düzenini saklar. Hewlett Packard’in Printer Kontrol Lisanı (PCL) ve Adobe’nin Postscript’i en çok bilinen 2 ayrı yazıcı kontrol lisanıdır.

Sayfa Numaralandırma – Pagination
Sayfa numaralandırmanın birden fazla anlamı vardır ancak genel olarak bir dokümanın içindeki ayrı sayfaların yerini ve formatını belirler.

Kağıt Tepsisi – Paper Tray
Kağıt tepsisi yazcının içinde kağıtların konulduğu yeri ifade eder. Giriş tepsisi boş kağıtların, çıkış tepsisi de basılan kağıtların çıktığı tepsidir.

PCL (Printer Kontrol Lisanı)
Printer Kontrol Lisanı Hewlett-Packard tarafından geliştirilmiştir ve uygulamalara yazıcılarını kontrol etme olanağı sağlar. PCL, Oki gibi diğer yazıcı üreticileri tarafından da kullanılmaktadır.

PDF
PDF (Portatif Döküman Biçimi) Adobe tarafından geliştirilen elektronik bir dosya biçimidir. PDF dosya orijinal dokümanla aynı biçimde tutulur ve Adobe Acrobat Reader programı sayesinde başka bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan görüntülenir.

Portrait (Dikey)
Yazıcı terimlerinde dikey (Portrait) sayfa yönelimini tarif ederken kullanılır. Bu bağlamda sayfanın yüksekliği genişliğinden daha büyüktür.

Poster Baskısı
Poster baskısı yazıcı sürücüsünden seçilebilen ve tek sayfalı bir dokümanı çoklu sayfalara büyüterek basabilen bir özelliktir. Baskıdan sonra kağıtlar puzzle gibi yan yana getirilerek poster yapılabilir.

PostScript (PS)
PostScript, Adobe tarafından geliştirilmiş sayfa tanımlama lisanıdır ve artık bir endüstri standartıdır.

Güç Koruma Modu – Power Save Mode
Power save mode yazıcıların enerji tasarruf özelliğidir. Power Save Mode, the printer will, belirlenmiş süre sonrası, fırınlama ünitesi soğur, fanlar, motorlar ve herhangi işlem aktiviteleri durur. Bu durumda yazıcı baskı sırasındakinden ve bekleme durumundan çok daha az enerji tüketir. Yazcının güç koruma moduna geçme süresi ayarlanabilir. Oki ürünleri Enerji Star’a uyumludur.

ppm
Pages per minute – Dakikadaki baskı hızı

Baskı Ortamı – Print Media
Baskı ortamı baskının üzerine yapıldığı materyali ifade eder. Ofislerde genellikle baskı ortamı kağıtlar, asetatlar, etiketler ve zarflardan oluşur.

Prova Baskı – Proof Print
Prova baskı, çoklu baskı öncesi baskıdan tek bir tane alıp kontrol olanağı sağlamak amacıyla alınır. Kullanıcı prova baskı yapıldıktan sonra kalan kopyaların basılmasına veya iptaline karar verebilir. Bu işlevin kullanılabilmesi için yazıcıda bir sabit disk sürücü (HDD) bulunmalıdır.

Çözünürlük
Çözünürlük; yazıcının ürettiği imajları oluşturulması sırasında kullanılan yapı taşlarının sayısını ifade eder. Çözünürlük (DPI) Inç başına noktacık sayısıyla ölçülür.
08/04/2005
RGB
RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) bilgisayar monitörü ve tv ekranları gibi video teknolojileri ekipmanlarında kullanılan renk sistemidir. Bu tip teknolojiler katkılı renk üretim tekniği kullanırlar. Mesela bir bilgisayar monitöründeki her bir piksel bu 3 renkten oluşur. Bu 3 renk de eşit olarak kullanılmışsa insan gözü bunu beyaz olarak görür. Office uygulamarı RGB değerlerini renkleri tanımlamak için kullanır.
08/04/2005
Sırt Zımbası
Baskı sonrası bitirme işlemleri sırasında basılan kağıtlar ortadan katlanarak kitapçık şekline getirilmişse ve bu kitapçıktaki sayfalar sırt bölümünden tel zımbayla birleştirilmişse Sırt zımbası (Saddle Stitch) ifadesi kullanılır.

Doygunluk – Saturation
Doygunluk bir rengin ne kadar saf olduğunu gösterir. Bu bir rengin miktarı veya kuvvetidir. Doygunluk %0’dan %100’e kadar ölçülür. Eğer bir rengin doygunluğu %0 ise o zaman o rengin tonu yoktur ve gri olarak görünür. Diğer yandan eğer bir rengin doygunluğu %100 ise o zaman o renk tamamen doymuş olarak görünür.

Güvenli Baskı – Secure Print
Yazıcıya bilgisayarlardan baskı işi gönderimi sırasında bir PIN numarası girilir ve kullanıcılar yazıcının operatör paneli üzerine bu PIN numarasını girdikten sonra yazıcı içersinde bekletilen dökümanı basar. Bu özellik genel kullanımdaki ağ yazıcılarında gizli ve şahsi evrak baskısı sırasında kullanıcılara avantaj sağlar. Bu işlevin kullanılabilmesi için yazıcıda bir sabit disk sürücü (HDD) bulunmalıdır.

Baskı İşareti – Signature
Baskı İşareti işlevi kitapçık baskısı ile birlikte kullanılır. Bir kitabın sonradan birbirine eklenecek olan bir veya birkaç fasikülden oluşur. Mesala eğer bir A4 kağıdını yarıya katlarsanız 4 sayfa A5 elde edersiniz. Baskı İşareti işlevi sayesinde katlamayı kolaylaştırmak için fasiküllerde kullanılacak sayfaların sayısı sınırlandırılmıştır.