Oki TOF Ayarının Sıfırlanması

TOF Ayarının Sıfırlanması (Kağıdın İlk Alma Noktasının Sıfırlanması)

Menü Moduna geçmek için yazıcınıza kağıt takın, CHR PITCH ve PRINT SPEED tuşlarına birlikte basarak (önce CHR PITCH’e ve CHR PITCH’ten parmağınızı kaldırmadan PRINT SPEED’e) yazıcınızın menü ayar moduna geçmesini sağlayın.

1. LF/FF tuşana aralıklı olarak 4 defa basın. “Rear Feed (Push)…Line Spacing…6LPI” yazacaktır.
2. RESET LOAD/EJECT tuşuna 7 defa basın. “Rear Feed (Push)…Continuous Paper Top of Form…23.28mm(11/12″)” yazacatır.
3. TEAR tuşuna 3 defa basın. “Rear Feed (Push)…Continuous Paper Top of Form…2.12mm(1/12″)” yazacaktır.

Menü Modundan çıkmak için önce CHR PITCH’e ve CHR PITCH’ten parmağınızı kaldırmadan PRINT SPEED tuşuna basın. “Save menu” yazacaktır.