OKI Orijinal Șerit Toner Kullanım Faydaları

OKI Orjinal Șeridin. Orjinal Kulanım Faydaları…

OKI Orijinal Șerit

Yıllarca süren ARGE çalıșmalarının ve tercrübelerin getirdiği doğal bir sonuç olarak
Oki sarf malzemeler üretildiği makinanın bir parçası olarak ișlevlerini mükemmel olarak yerine getirirler. Șeridin iç mekanik parçaları yazıcı sistemiyle tam uyumlu olduğundan sıkıșma yaratmadan yazıcının mekanik isteminin yıllarca sağlıklı kalmasını sağlarlar. Kullanılan mürekkebin kimyasal formülü yazıcı kafalarından en zor koșullarda en yüksek performansın alınmasını ağlayacak șekilde olușturulmuștur. Sürekli kullanımı yazıcı kafaların pin kırmadan ömürlerinin sonuna kadar çalıșmasına yardımcı olur. Sürekli uygulanan kalite kontrol sayesinde her takılan șeridin birbiriyle aynı standartta olması sağlanmaktadır. Nadiren çıkabilecek sorunlarda Oki’nin üretici garantisi bulunmaktadır.

OKI daima orijinal sarf malzeme kullanılmasını tavsiye etmektedir!

Orijinal Șeridin Faydaları
• Uzun ömür ve șerit ömrü boyunca bozulmadan devam eden baskı kalitesi
• Yazıcının mekanik sistemine tam uyum ve ömrünün uzamasına katkı.
• Kağıt ve șerit sıkıșması olmadan verimli kullanım ve daha az kullanıcı müdahalesi.
• Uzun kullanım ömrü ve onarım maliyetlerinin düșmesi sayesinde en iyi fiyat performans oranı.
• Yazıcının garanti hizmetlerinin aksamadan devamını sağlama.

Muadil veya Fason Șeritler
OKI’den onay alınmadan üretilen ve ambalaj ve/veya șeritlerin üzerinde bașka bir marka tașıyan ancak uyumlu veya Oki’de kullanmak içindir ibaresiyle satılan Orijinal Oki üretimi olmayan sarf malzemelerdir. Kullanıldığı makinalarda kullanım sırasında ve sonrasında verdiği zararlar taklit veya sahte șeritlerle aynıdır.

Taklit veya Sahte Șeritler
Dıș ambalajda ve/veya șeritlerin üzerinde OKI’nin logoları ve markalama ve görünüm bakımından taklit edilmiș,
kullanıcıları kandırmak amaçlı olarak orijinal süsü verilmiș șeritlerdir. Üretimi kanunen suç kapsamındadır.

Orijinal Olmayan Șeritlerin Zararları
• İlk takıldığında orijinal șeritten daha koyu yazar fakat daha önce biter. Fiyatlarının görece ucuzluğu ömürleriyle ve neden oldukları arızalarla karșılaștırıldığında oldukça pahalı oldukları sonucunu ortaya çıkartır.
• İç mekanik parçaları yazıcıya tam uyumlu olmadığından șeride hareket veren veya șeride temas eden yazıcının mekanik parçalarına hasar verir.
• Kullanılan mürekkep orijinal olmadığından yazıcı kafasında birikim, tortu ve korozyona neden olurlar.Bunun sonucu yazıcı kafa iğnelerinde sıklıkla kırılmalara rastlanır.
• Yazıcının ve özellikle yazıcı kafasının ömrü azalabilir.
• Neden oldukları bozuk baskılar gereksiz enerji, zaman ve kağıt sarfına neden olabilir.
• Yazıcının garanti kapsamı dıșında kalmasına neden olabilir. Onarım maliyetleri artabilir.